Ceste

Stanje na cestah

Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred predorom Kastelec proti Ljubljani.

Na pomurski avtocesti je med priključkoma Murska Sobota in Lipovci proti Lendavi zaradi odstranjevanja oljnega madeža zaprt vozni pas.

Občasno zaradi delovne zapore nastaja zastoj pred cestninsko postajo Vransko proti Mariboru.

Na ljubljanski obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet na zaviralnem pasu na izvozu Nove Jarše proti Bežigradu.

Dela:
- Na gorenjski avtocesti sta zaradi del zaprta priključek Hrušica in počivališče Jesenice proti Ljubljani.
- Zaprta je cesta Metlika - Črnomelj pri Grmu pri Podzemlju.

Po podatkih policije je čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.   

Zadnji podatek: 23. oktober 2017 ob 09:52

Stanje na državnih cestah

H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Izredni dogodek (23. oktober 2017 ob 09:57)
H3, Ljubljana - severna obvoznica, na izvozu Lj. - Nove Jarše iz smeri Zadobrove je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 09:45)
A1, Maribor - Ljubljana, v predoru Podmilj v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Zastoj (23. oktober 2017 ob 09:25)
A1, Ljubljana - Maribor, pred cestninsko postajo Vransko v smeri Maribora je zgoščen promet. Prihaja do zastojev.

A5 , Lendava - Pince: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 09:13)
A5, Lendava - Pince, med priključkom Lendava in mejnim prehodom Pince v smeri Madžarske je zaradi del zaprt vozni pas.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 09:09)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Selo v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del pomična zapora voznega pasu.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Nesreča (23. oktober 2017 ob 09:19)
A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Kozina in predorom Kastelec v smeri Kopra je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 09:02)
A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Sl. Bistrica - sever in priključkom Sl. Bistrica - jug v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R1-215, Trebnje - Mokronog: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:54)
R1-215, Trebnje - Mokronog, pri Martinji vasi pri Mokronogu, polovična zapora zaradi sanacije propustov do 30.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 09:00)
A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, v predoru Golovec v smeri Malenc je zaradi del zaprt vozni pas.

R3-724, Berkovci - Kobilje: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:49)
R3-724, Berkovci - Kobilje, pri Kobilju, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:48)
R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Vidmu, polovična zapora zaradi ureditve priključka do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:44)
A1, Ljubljana - Maribor, pred priključkom Celje - center v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.

A5 , Lendava - Maribor: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 10:03)
A5, Lendava - Maribor, med priključkom Vučja vas in cestninsko postajo Dragotinci v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:39)
A5, Maribor - Lendava, na izvozu Turnišče iz smeri Maribora je zaradi del oviran promet.

A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zaprta cesta (23. oktober 2017 ob 08:31)
A2, Ljubljana - Karavanke na priključku Ljubljana, Šentvid iz smeri Kosez bo do 23. 10. 2017 zaradi del zaprt izvoz.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Izredni dogodek (23. oktober 2017 ob 08:29)
A1, Koper - Ljubljana, med cestninsko postajo Log in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet.

R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Zaprta cesta (23. oktober 2017 ob 08:27)
R3-693, Vojnik - Vitanje, pri Vitanju, popolna zapora zaradi obnove ceste do 30. 6. 2018 . Obvoz po cesti Vojnik - Frankolovo - Stranice - Vitanje ter drugih lokalnih cestah.

R3-728, Škofljica - Ig: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:22)
R3-728, Škofljica - Ig, pomična polovična zapora zaradi obrezovanja rastlin do 25.10.2017 dnevno med 7.30 in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Izredni dogodek (23. oktober 2017 ob 08:20)
A1, Maribor - Šentilj, na cestninski postaji Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije zaradi izrednega dogodka zaprt prehitevalni pas.

R1-225, Mozirje - Soteska: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:20)
R1-225, Mozirje - Soteska, pri Ljubiji, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 7. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-106, Ljubljana - Škofljica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:18)
G2-106, Ljubljana - Škofljica, pomična polovična zapora zaradi obrezovanja rastlin, predvidoma do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A5 , Maribor - Lendava: Izredni dogodek (23. oktober 2017 ob 08:37)
A5, Maribor - Lendava, med priključkom Murska Sobota, počivališče in priključkom Lipovci v smeri Lendave zaradi izrednega dogodka zaprt vozni pas.

R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:16)
R3-642, Podpeč - Ig, pomična polovična zapora zaradi del do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:14)
R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, Sostro - Besnica, polovična zapora zaradi popravila brežin do 27.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:11)
R1-219, Bizeljsko - Čatež, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:09)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Solkan - Plave, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-214, Stari Log - Dvor: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:10)
R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in rekonstrukcije ceste do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-212, Rakek - Cerknica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:07)
R1-212, Rakek - Cerknica, v Rakeku, polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-920, Vahta - Gabrje: Zaprta cesta (23. oktober 2017 ob 08:07)
RT-920, Vahta - Gabrje, popolna zapora zaradi sečnje in spravila lesa do 5. 11. 2017 . Obvoz po cesti Novo mesto - Metlika ter po lokalnih cestah.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:05)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med predorom Podnanos in priključkom Vipava v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

G2-106, Škofljica - Rašica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:05)
G2-106, Kočevje - Ljubljana, Rašica - Škofljica, pomična polovična zapora zaradi čiščenja jarkov do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:01)
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med priključkom Zrkovci in pokritim vkopom Malečnik v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R3-723, Šalovci - Čepinci: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:00)
R3-723, Šalovci - Čepinci, pomična polovična zapora zaradi rezkanja vozišča do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:00)
A2, Ljubljana - Obrežje, med predorom Debeli hrib in predorom Mali Vrh v smeri Novega mesta je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R3-660, Črnomelj - Dolenjci: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:58)
R3-660, Črnomelj - Adlešiči, Tribuče - Bedenj, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam predvidoma do 18. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:58)
A1, Ljubljana - Koper, v predoru Kastelec v smeri Kopra je zaradi del zaprt vozni pas.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:55)
A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:48)
A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Sl. Konjice in priključkom Sl. Bistrica - jug v smeri Maribora je zaradi del oviran promet.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:49)
A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:46)
A1, Maribor - Ljubljana, na cestninski postaji Vransko v smeri Maribora je zaradi del zaprta ABC steza.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:41)
A1, Maribor - Ljubljana, na izvozu Celje - vzhod iz smeri Maribora je zaradi del oviran promet.

R2-409, Postojna - Razdrto: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:38)
R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:38)
A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Trebnje - zahod in priključkom Trebnje - vzhod v smeri Obrežja je zaradi del zaprt vozni pas.

R1-208, Črni Kal - Aver: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:31)
R1-208, Črni Kal - Aver - Rižana, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 09:19)
A2, Ljubljana - Obrežje, med počivališčem Starine in priključkom Kronovo v smeri Obrežja je zaradi del zaprt vozni pas.

R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:31)
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, pri Zgornji Dragi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 25. 11. 2017 . Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-7, Obrov - Kozina: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:29)
G1-7, Obrov - Kozina, pri Gradišču pri Materiji, polovična zapora zaradi popravila brežin do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-647, Grosuplje - Mlačevo: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:26)
R3-647, Grosuplje - Mlačevo, pri Velikem Mlačevem, polovična zapora zaradi dograditve kanalizacije do 26. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-630, Obrov - Golac: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:13)
R3-630, Obrov - Golac, pomična polovična zapora zaradi popravila brežin do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-7, Podgrad - Obrov: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:12)
G1-7, Kozina - Podgrad, Obrov - Podgrad, pomična polovična zapora zaradi del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 06:56)
R1-225, Radmirje - Mozirje, pri Šentjanžu, polovična zapora zaradi rezkanja vozišča do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 05:30)
A1, Ljubljana - Maribor, med cestninsko postajo Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.

RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn: Zaprta cesta (20. oktober 2017 ob 12:26)
RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, pri Željnah, popolna zapora zaradi izdelave protiprašne zaščite predvidoma do 8. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Zapore med vikendi ni.

R3-668, Gabrje - Ratež: Zaprta cesta (20. oktober 2017 ob 12:09)
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 3. 2018. Obvoz po državnih in občinskih cestah.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (21. oktober 2017 ob 16:38)
A2, Ljubljana - Obrežje, na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.

A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti (19. oktober 2017 ob 13:31)
A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Jesenice - zahod, Hrušica in priključkom Jesenice - vzhod, Lipce v smeri Ljubljane bo do 31. 10. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: Zaprta cesta (19. oktober 2017 ob 09:12)
R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, Vešenik - Malahorna, popolna zapora zaradi sanacije ceste do 15. 11. 2017. Obvoz je urejen.

R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti (19. oktober 2017 ob 07:30)
R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Veliki Loki, pomična polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Zaprta cesta (18. oktober 2017 ob 10:10)
R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, Brezovica - Loka, popolna zapora zaradi sanacije ceste predvidoma do 29. 10. 2017. Obvoz po državni cesti Aver - Gračišče ter po občinskih cestah.

RT-919, Vinica - Stari trg: Zaprta cesta (18. oktober 2017 ob 09:16)
RT-919, Vinica - Stari trg, pri Dolenjih Radencih, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 1. 12. 2017. Obvoz je urejen po regionalnih cestah Vinica - Kanižarica - Stari Trg ob Kolpi.

G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti (18. oktober 2017 ob 09:09)
G2-104, Sp. Brnik - Šenčur - Kranj, pri Šenčurju, pomična polovična zapora zaradi gradnje plinovoda predvidoma do 27. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-752, Arclin - Ljubečna: Zaprta cesta (18. oktober 2017 ob 08:20)
R3-752, Arclin - Ljubečna, pri Arclinu, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen po državnih in občinskih cestah.

R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti (17. oktober 2017 ob 08:15)
R2-409, Vrhnika - Logatec, pri Logatcu, na Tržaški cesti, oviran promet zaradi izvedbe daljnovoda do 10. 11. 2017. 4x dnevno med 8. in 16. uro kratkotrajna, 10 minutna, popolna zapora.

R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:18)
R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju do 17. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 10:14)
R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Rečici ob Paki, most čez Pako, polovična zapora zaradi popravila mostu in obnove ceste do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-210, Kranj - Škofja Loka: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 09:29)
R1-210, Kranj - Škofja Loka, v Sv. Duhu, polovična zapora zaradi gradnje meteorne kanalizacije do 16. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-614, Opatje selo - Komen: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 08:56)
R3-614, Opatje selo - Komen, v Kostanjevici na Krasu, polovična zapora zaradi izdelave fasade na objektu do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 08:51)
R1-219, Bizeljsko - Brežice, v Bizeljskem pri križišču za Orešje, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 08:15)
RT-936, Col - Predmeja, pri Colu, polovična zapora zaradi obnove in preplastitve ceste do 12. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 07:56)
R2-449, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 18. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti (12. oktober 2017 ob 08:22)
R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, oviran promet zaradi ureditve krožnega križišča do 30. 10. 2017.

G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti (12. oktober 2017 ob 07:59)
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Javniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije viadukta do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti (12. oktober 2017 ob 07:56)
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Trbonjah, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 30. 4. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zaprta cesta (15. oktober 2017 ob 08:50)
A2, Karavanke - Ljubljana na počivališču Jesenice iz smeri Karavank, Avstrije bo do 25. 10. 2017 zaradi del zaprt uvoz.

RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti (11. oktober 2017 ob 08:56)
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, polovična zapora zaradi odpravljanja posledic plazu do 30. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-406, Škofije - Lazaret: Delo na cesti (11. oktober 2017 ob 08:07)
R2-406, Škofije - Ankaran, med AC priključkom Škofije in križiščem z Koper, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno: Delo na cesti (10. oktober 2017 ob 08:56)
R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno, pri Kropi, polovična zapora zaradi izdelave podpornih zidov do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti (10. oktober 2017 ob 07:59)
R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Tržišču, pomična polovična zapora zaradi obnove zgornjega ustroja do 28. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (10. oktober 2017 ob 07:40)
R2-414, Kamnik - Ločica, pri Lazah v Tuhinju, pomična polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-440, Gederovci - Cankova: Delo na cesti (10. oktober 2017 ob 07:11)
R2-440, Radenci - Cankova, pri Skakovcih, pomična polovična zapora zaradi ureditve križišča do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti (9. oktober 2017 ob 08:43)
R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, polovična zapora zaradi postavitve varnosten ograje do 23. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti (9. oktober 2017 ob 08:42)
R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, pri Šmartnem ob Paki, pomična polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 17. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo na cesti (9. oktober 2017 ob 08:36)
R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah, pri Trgu Svobode, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 7. 11. 20017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti (9. oktober 2017 ob 08:01)
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Pivki, na Snežniški cesti, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 11. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-7, Kozina - Krvavi potok: Delo na cesti (9. oktober 2017 ob 07:57)
G1-7, Kozina - Krvavi potok, pri Krvavem Potoku, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 27. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-450, Hoče - letališče Maribor: Delo na cesti (7. oktober 2017 ob 07:08)
R2-450, Hoče - letališče Maribor, pri letališču, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 15.11.2017, dnevno med 8. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 11:42)
R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lescah, krožišče Boštjanove ulice in Ceste na Jezerca, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti (20. oktober 2017 ob 09:36)
R3-642, Podpeč - Ig, pri Podkraju, oviran promet zaradi gradnje vodarne.

R3-708, Zg. Kungota - Plač: Delo na cesti (6. oktober 2017 ob 08:04)
R3-708, Zg. Kungota - Plač, pri Podigracu, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 8. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zaprta cesta (13. oktober 2017 ob 14:38)
A2, Karavanke - Ljubljana na priključku Jesenice - zahod, Hrušica iz smeri Karavank, Avstrije bo do 25. 10. 2017 zaradi del zaprt izvoz.

A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Zaprta cesta (13. oktober 2017 ob 14:38)
A2, Karavanke - Ljubljana na priključku Jesenice - zahod, Hrušica v smeri Ljubljane bo do 25. 10. 2017 zaradi del zaprt uvoz.

R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti (5. oktober 2017 ob 08:07)
R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 16. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Peršeti - Ušnik: Delo na cesti (5. oktober 2017 ob 07:31)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Čiginju, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti (4. oktober 2017 ob 10:45)
RT-926, Koprivna - Črna, v Črni na Koroškem, oviran promet zaradi gradnje mostu do 11. 5. 2018.

R1-212, Unec - Rakek: Delo na cesti (4. oktober 2017 ob 10:29)
R1-212, Unec - Rakek, v Uncu, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti (3. oktober 2017 ob 14:47)
R1-229, Rogoznica - Senarska, v Gočovi, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 15. 11. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti (3. oktober 2017 ob 07:34)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu - Loški Potok, polovična zapora zaradi gradnje omrežja daljinskega ogrevanja do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-413, Vodice - Moste: Zaprta cesta (2. oktober 2017 ob 12:34)
R2-413, Vodice - Moste, v Vodicah, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen za vozila do 7,5 ton po cesti Vodice - Sp.Brnik - Moste, za vozila nad 7,5 ton pa po AC preko priključka Brnik - Sp. Brnik - Moste.

R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 12:16)
R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 31. 12. 2017.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 12:12)
G2-102, Idrija - Godovič, v Idriji, na Gregorčičevi ulici, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 28. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 12:07)
R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in gradnje pločnika do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (6. oktober 2017 ob 07:14)
R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 09:55)
R2-438, Trate - Gornja Radgona, v Žepovcih, polovična zapora zaradi gradnje avtobusnih postajališč in prehoda za pešce do 3. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-670, Bizeljsko - Orešje: Zaprta cesta (2. oktober 2017 ob 09:15)
R3-670, Bizeljsko - MP Orešje, v Bizeljskem, na Kumrovški cesti, popolna zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

R3-638, Begunje - Bistrica : Delo na cesti (5. oktober 2017 ob 15:51)
R3-638, Begunje - Bistrica , v Bistrici, na Begunjski cesti, polovična zapora zaradi sanacije usada do 30. 7. 2018, občasno bodo enourne popolne zapore izven voznega reda avtobusnih linij.

R3-712, Žihlava - Rogoznica : Delo na cesti (10. oktober 2017 ob 07:23)
R3-712, Ptuj - Sv. Jurij ob Ščavnici, v Podvincih, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje pločnika in kanalizacije do 30. 10. 2017, dnevno med 8. in 18. uro. Obvoz je urejen.

R3-716, Grad: Delo na cesti (29. september 2017 ob 09:34)
R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 29. 12. 2017.

R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti (28. september 2017 ob 09:44)
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, pomična polovična zapora zaradi gradnje plinovoda predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti (28. september 2017 ob 09:33)
R2-419, Soteska - Novo mesto, v Jurki vasi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 7. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-208, Aver - Gračišče: Delo na cesti (28. september 2017 ob 09:26)
R1-208, Črni Kal - Gračišče - MP Sočerga, v Gračišču, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti (28. september 2017 ob 09:19)
R3-749, Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, pomična polovična zapora zaradi sanacije plazov in obnove voziščne konstrukcije predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti (28. september 2017 ob 09:01)
R1-209, Lesce - Bled, pri Lescah, pri križišču za Vzdrževalno bazo, popolna zapora zaradi gradnje krožišča predvidoma do 27. 10. 2017. Obvoz poteka dvosmerno ob gradbišču.

R2-447, Trojane - Želodnik: Delo na cesti (28. september 2017 ob 11:33)
R2-447, Domžale - Trojane, Želodnik - Dob, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo na cesti (28. september 2017 ob 07:45)
R3-646, Cikava - Grosuplje, pri Cikavi, oviran promet zaradi izvedbe levega zavijalnega pasu predvidoma do 30. 11. 2017.

G2-107, Podplat - Rogatec: Delo na cesti (27. september 2017 ob 07:00)
G2-107, Podplat - Rogatec, Ratanska vas - Brezovec pri Rogatcu, polovična zapora zaradi del do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-284320, Dornberk - Renče: Zaprta cesta (26. september 2017 ob 09:18)
LC, Dornberk - Renče, pri Gradišču nad Prvačino, popolna zapora zaradi del predvidoma do 30. 10. 2017.

R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 11:07)
R1-204, Branik - Štanjel, v Braniku, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 4. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti (26. september 2017 ob 07:19)
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Dravogradu in pri Sv. Boštjanu, polovični zapori zaradi obnove vozišča, do 30. 11. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

Dolnja Stara vas, občina Škocjan: Zaprta cesta (25. september 2017 ob 09:49)
Dolnja Stara vas, občina Škocjan, popolna zapora zaradi del na vodovodnem omrežju do 25. 10. 2017 Obvoz je urejen.

R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti (25. september 2017 ob 08:06)
R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.

R1-220, Krško - Brežice: Zaprta cesta (24. september 2017 ob 19:09)
R1-220, Krško - Brežice, v Krškem, na mostu čez Savo in na Prešernovi cesti do krožišča, popolna zapora zaradi preureditve krožišč do 31. 12. 2017. Obvoz je urejen.

G2-105, Novo mesto - Ločna: Delo na cesti (22. september 2017 ob 08:16)
G2-105, Novo mesto - Ločna, Mačkovec - Ločna, pomična polovična zapora zaradi del na elektro omrežju do 30. 11. 2017, dnevno med 8. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-7, Podgrad - Obrov: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:37)
G1-7, Kozina - Starod, pri Podgradu, oviran promet zaradi del predvidoma do 25. 10. 2017. Občasno polovična zapora.

RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake (2. oktober 2017 ob 12:39)
RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.

R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti (20. september 2017 ob 10:25)
R3-701, Rogla - Pesek, oviran promet zaradi preplastitve ceste, do 26. 7. 2018.

R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti (29. september 2017 ob 08:24)
R2-403, Škofja Loka - Železniki, pri Studenem, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in avtobusnih postajališč predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Zaprta cesta (25. september 2017 ob 11:03)
R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 10. 11. 2017. Obvoz je urejen.

R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Delo na cesti (20. september 2017 ob 09:39)
R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, Slovenska cesta, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-218, Vinica - Most čez Kolpo: Delo na cesti (20. september 2017 ob 09:25)
R1-218, Vinica - Most čez Kolpo, pred mejnim prehodom Vinica, polovična zapora zaradi izgradnje dodatnega pasu do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta (26. september 2017 ob 06:38)
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.

R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo na cesti (18. september 2017 ob 09:14)
R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, v Bezovici, oviran promet zaradi sanacije brežin do 14. 11. 2017, občasno 30 minutna popolna zapora med 8. in 17. uro

R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti (15. september 2017 ob 07:56)
R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, pri Smuki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 31. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti (25. september 2017 ob 08:27)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, polovična zapora in kratkotrajne popolne zapore zaradi izvedbe protiprašne zaščite

R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta (23. september 2017 ob 08:30)
R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, popolna zaradi sanacije nadvoza predvidoma do 2. 3. 2018. Obvoz je urejen.

R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo: Zaprta cesta (13. september 2017 ob 11:08)
R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Britofu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 25. 1 2018. Obvoz po cesti Kanal - Plave - Dobrovo - Neblo.

R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Delo na cesti (13. september 2017 ob 09:32)
R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, pri Selu, oviran promet zaradi izgradnje nadomestnega mostu, do 30. 10. 2017.

R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti (13. september 2017 ob 09:15)
R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Dolenjske Toplice - Podturn, več polovičnih zapor zaradi gradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-202, Rateče - Podkoren: Delo na cesti (12. september 2017 ob 13:37)
R1-202, Rateče - Podkoren, v Ratečah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 22.2.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo na cesti (13. oktober 2017 ob 09:59)
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, na Lendavski ulici, polovična zapora zaradi postavitve montažnega krožišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti (11. september 2017 ob 15:38)
A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Karavanke in priključkom Hrušica v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti (11. september 2017 ob 09:55)
R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, v Zdolah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti (11. september 2017 ob 10:59)
R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Podturnu, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti (19. september 2017 ob 02:10)
A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod, Lipce in priključkom Hrušica v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti (20. oktober 2017 ob 19:09)
R2-452, Jesenice - Hrušica, na Hrušici, dve polovični zapori zaradi izgradnje krožišča in sanacije vozišča, predvidoma do 20. 11. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti (3. oktober 2017 ob 07:16)
R3-682, Loke - Ledinščica, pri Straški Gorci, popolna zapora zaradi zaradi rekonstrukcije mostu do 13. 12. 2017. Obvoz je ob gradbišču.

R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti (8. september 2017 ob 11:59)
R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vidmu pri Ptuju, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

LZ-212100, Hradeckega cesta , od Dolen: Zaprta cesta (4. september 2017 ob 16:44)
Ljubljana, Hradeckega cesta, med Potjo na Golovec in Poljansko cesto, popolna zapora zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije vozišča predvidoma do 4. 2. 2018. Obvoz preko Dolenjske, Roške in Poljanske ceste.

R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti (13. september 2017 ob 11:24)
R1-201, Mojstrana - Kranjska Gora, pri Belci, oviran promet zaradi popravila ceste in gradnje pločnika predvidoma do 31. 10. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Občasno lahko promet poteka izmenično enosmerno.

R1-218, Metlika - Podzemelj: Zaprta cesta (19. oktober 2017 ob 07:43)
R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Grmu pri Podzemlju, popolna zapora zaradi izgradnje hodnika za pešce in obnove ceste do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen.

R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti (4. september 2017 ob 09:34)
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Kompoljah, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti (29. september 2017 ob 08:22)
R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Trenti, polovična zapora zaradi obnove mostu predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 12:18)
R3-646, Škofljica - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-702, Trbonje - Vuhred: Zaprta cesta (6. oktober 2017 ob 07:05)
R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez Reko do 15. 11. 2017. Obvoz je urejen preko Vuzenice.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (30. avgust 2017 ob 07:26)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Globnem, polovična zapora zaradi ureditve kanalizacije in pločnika do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-221, Bevško - Trbovlje: Zaprta cesta (17. oktober 2017 ob 07:34)
R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah, na Vodenski cesti, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 31. 10. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti (28. avgust 2017 ob 07:55)
RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Legnu, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-211, Jeprca - Ljubljana : Delo na cesti (7. september 2017 ob 07:38)
R1-211, Medvode - Ljubljana, v Medvodah, na Gorenjski cesti, na mostu čez Soro, oviran promet do 26. 10. 2017, dnevno med 8. in 14. uro. Promet občasno poteka izmenično enosmerno.

R1-212, Sodražica - Žlebič: Delo na cesti (25. avgust 2017 ob 07:44)
R1-212, Sodražica - Žlebič, v Sodražici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15.11.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo na cesti (22. avgust 2017 ob 10:41)
R2-444, Ajdovščina - Selo - Nova Gorica ter R3-611, Selo - Dornberk, v Selu, polovične zapore zaradi gradnje križišča do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti (21. avgust 2017 ob 10:58)
R1-210, Preddvor - Jezersko, na Celarjevem Mostu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 8. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LZ-212690, Od Večne poti do Brdnik: Zaprta cesta (29. september 2017 ob 09:43)
Ljubljana, Pot Roberta Blinca, povezovalna cesta med Potjo za Brdom in Večno potjo, popolna zapora zaradi del predvidoma do 30. 11. 2017.

R3-610, Pečnik - Žiri: Delo na cesti (18. avgust 2017 ob 09:45)
R3-610, Idrija - Žiri, pri Mokraški vasi, polovična zapora zaradi zaščite brežin do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo na cesti (15. september 2017 ob 08:20)
G2-108, Šentjakob - Litija, v Dolu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti (17. avgust 2017 ob 07:15)
R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 18. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti (14. september 2017 ob 09:56)
R2-430, Maribor - Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, polovična zapora zaradi ureditve dostopa do kmetijskih zemljišč in kolesarske povezave do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti (16. avgust 2017 ob 08:38)
R3-682, Loke - Ledinščica, pri Dobju pri Lesičnem, dve polovični zapori zaradi modernizacije ceste do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-401, Žaga - Učja: Izredni dogodek (15. september 2017 ob 09:15)
R2-401, Žaga - Učja, pri Učji, popolna zapora na italijanski strani zaradi posledic neurja predvidoma do 15. 11. 2017.

R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti (25. september 2017 ob 21:18)
R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Dobjah, pomična polovična zapora zaradi ureditve križišča, do 28. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 08:25)
R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 24. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti (1. september 2017 ob 09:45)
R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Spodnjih Vodalah, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 28. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (29. september 2017 ob 09:00)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije, dnevno med 6. in 18. uro, predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo na cesti (22. avgust 2017 ob 09:44)
R2-422, Podsreda - Brestanica, v Brestanici, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo na cesti (27. september 2017 ob 05:51)
R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (14. julij 2017 ob 22:57)
A1, Ljubljana - Koper, na viaduktu Ravbarkomanda v smeri Kopra bo do 18. 11. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti (8. avgust 2017 ob 09:48)
R2-409, Ravbarkomanda - Postojna, pri Ravbarkomandi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 13. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8.30 in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.

R1-223, Bevško - Most čez Savo: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 00:07)
R1-223, Trbovlje - Most čez Savo, v Trbovljah, na Kolodvorski cesti, polovična zapora zaradi del do 31. 10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta (9. avgust 2017 ob 15:28)
R3-710, Ptuj - Hajdina, Ptuj, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino ter po lokalnih in regionalnih cestah.

G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:39)
G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Kal, polovična zapora zaradi popravila ceste do 5. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-036360, Cesta na Grad - Zagrad : Zaprta cesta (13. oktober 2017 ob 13:17)
LC-036360, Celje, Teharska cesta, popolna zapora zaradi obnove železniškega podvoza do 27. 11. 2017. Obvoz je urejen.

R3-610, Pečnik - Žiri: Delo na cesti (28. junij 2017 ob 09:42)
R3-610, Idrija - Žiri, Osojnica - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazov in podpornega zidu, predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne 15 minutne popolne zapore, dnevno med 8. in 17. uro.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (10. avgust 2017 ob 07:15)
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi sanacije skalnih brežin, predvidoma do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-448, Karteljevo - Ločna: Zaprta cesta (26. september 2017 ob 07:43)
R2-448, Karteljevo - Ločna, med avtocestnima priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod, popolna zapora zaradi obnove vozišča, do 25. 10. 2017. Obvoz po regionalnih cestah skozi Novo mesto.

R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti (26. julij 2017 ob 07:40)
R1-234, Dole - Šentjur, pri Lokarjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Pšenica do 30. 10. 2017. Promet poteka ob gradbišču.

RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Prepoved za tovornjake (15. junij 2017 ob 13:39)
RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.

R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti (29. junij 2017 ob 08:42)
R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 29. 11. 2017, občasno možne 15 minutne popolne zapore.

R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti (29. september 2017 ob 10:10)
R2-432, Majšperk - Kidričevo, pri Podložah, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 30. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (20. avgust 2017 ob 21:00)
A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in viaduktom Ravbarkomanda v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 16:29)
A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane bo do 18. 11. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

R2-444, Razdrto - Podnanos: Izredni dogodek (29. september 2017 ob 10:55)
R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (22. maj 2017 ob 07:22)
R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Zaprta cesta (6. oktober 2017 ob 08:15)
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Trebežu, popolna zapora zaradi sanacije vozišča do 15. 12. 2017. Obvoz je urejen.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (3. maj 2017 ob 08:44)
G2-102, Idrija - Godovič - Logatec, v Godoviču, oviran promet zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 30. 10. 2017.

G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 10:18)
G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 29. 12. 2017.

R1-206, Ruska cesta : Zaprta cesta (23. oktober 2017 ob 08:55)
R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, popolna zapora zaradi obnove ceste in sanacije zidu do 10. 11. 2017, od ponedeljka do četrtka med 8. in 17. uro, v petek pa med 8. in 15. uro. Ob sobotah možne 1 urne popolne zapore.

R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti (12. april 2017 ob 08:36)
R2-401, Žaga - Učja, pri Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-641, Ljubljanica - Ljubljana : Delo na cesti (14. april 2017 ob 07:56)
R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča do 16.4.2018, občasne 15 minutne popolne zapore med 8. in 18. uro.

R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti (31. marec 2017 ob 11:26)
R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Žvirče - Pleš, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti (22. marec 2017 ob 09:34)
R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-999980, Koper - Izola : Zaprta cesta (20. marec 2017 ob 13:01)
LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.

R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti (20. marec 2017 ob 09:48)
R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Priključek Godovič: Zaprta cesta (30. maj 2017 ob 07:54)
G2-102, Godovič - Črni Vrh, priključek Godovič, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.

R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 12:21)
R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta (8. marec 2017 ob 08:41)
RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.

R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti (24. avgust 2017 ob 13:48)
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti (1. september 2017 ob 08:15)
R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti (30. maj 2017 ob 07:54)
R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (7. avgust 2017 ob 09:14)
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, med Stopnikom in Lazami, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (18. september 2017 ob 10:08)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Anhovem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in križišča do 29. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta (22. avgust 2017 ob 08:34)
R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (17. oktober 2016 ob 10:49)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake (28. oktober 2016 ob 09:39)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (16. avgust 2017 ob 11:21)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (31. maj 2017 ob 09:17)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2017.

G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti (6. november 2015 ob 06:18)
G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake (30. avgust 2017 ob 08:18)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek (30. avgust 2017 ob 08:18)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta (30. december 2016 ob 08:51)
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.

R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta (30. december 2016 ob 08:08)
R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti (28. oktober 2016 ob 09:39)
RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake (15. marec 2017 ob 09:17)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek (28. oktober 2016 ob 09:30)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-9 Jurovci-Gruškovje: Zastoj

G1-9, Jurovci-Gruškovje, mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
Zadnji podatek: 23. oktober 2017 ob 09:52

A2-E70 Kronovo-Obrežje: Zastoj

A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 2 h pri vstopu.
Zadnji podatek: 23. oktober 2017 ob 09:52Vir: Prometno-informacijski center
Kazalo