Vrhovno sodišče: Kreditni pogodbi v frankih nista nični
Banka "ustrezno pojasnila tveganja", 20. november 2018 ob 15:24 Vrhovno sodišče je v enem od sporov glede kreditnih pogodb v švicarskih frankih zavrnilo revizijo tožnikov kot neutemeljeno in pritrdilo sodiščema nižjih stopenj, ki sta presodili, da sporni ...