Trg dela med demografskimi izzivi in birokracijo: "Srba je lažje zaposliti kot Bosanca"
Posvet GZS-ja o zaposlovanju tujcev, 22. januar 2018 ob 15:10 Slovenija se spoprijema s pomanjkanjem kadrov in demografska gibanja kažejo, da se bo ta težava še poglobila, saj letno ob 20 tisoč upokojitvah na trg dela vstopi le 10 tisoč mladih.
  • Predstavniki gospodarstva opozarjajo na potrebo po tujih delavcih, ki pa naletijo na dolgotrajne postopke pridobivanja dovoljenj